telefon32 381-12-55   e-mailksk@list.pl
 
facebook 
Producenci

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ

 

BIURO   323811235
BIURO KOM.   694143161
SALON  606752305
Zwrot towaru

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTA
DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią rzecz, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując Przedsiębiorcę tj. KSK spółka cywilna, ul. Podmiejska 41, 41-940 Piekary Śląskie, tel. (32)381-12-55, fax (32) 381-12-65 , salonksk@onet.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej “Szczegółowej informacji dla Konsumenta dotyczącej korzystania z prawda odstąpienia od umowy zawartej na odległość”. Oświadczenie od umowy należy przesłać pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną na adres Przedsiębiorcy.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważana jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowym kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenie innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Przedsiębiorcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY : 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Imię i nazwisko konsumenta/ów Miejscowość i data……………………...
……………………………………
Adres konsumenta/ów
……………………………………
…………………………………....
KSK spółka cywilna
Stefania Paśmionka, Katarzyna Jurkiewicz
ul. Podmiejska 41
41-940 Piekary Śląskie
fax. (32) 381-12-65, salonksk@onet.eu

 

Ja/My(*) …………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*).......................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
umowy dostawy następujących rzeczy (*) …………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi (*).............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy / odbioru (*) …………………………………………………….


Podpis konsumenta/ów (*) ……………………………………………………………….

 

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl